NORMSERVIS s.r.o.

STN 347605 (347605)

Silnoprúdové káble s vytláčanou izoláciou a ich príslušenstvo na menovité napätia nad 36 kV (Um = 42 kV) do 150 kV (Um = 170 kV) (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.1.2017

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN 347605
: 347605
: 124015
: 1.1.2017
: 114 g (0.25 )
:
Kategorie: Technické normy STN