NORMSERVIS s.r.o.

STN 347407 (347407)

Silnoprúdové káble na menovité napätia od 0,6/1(1,2) kV do 18/30(36) kV odolné proti ohňu so špeciálnou úpravou na použitie v elektrárňach (Norma na priame používanie ako STN). (Norma sa môže používať bez zmeny A2 do 1.5.2008).

NORMA vydána dne 1.7.2001

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN 347407
: 347407
: 17715
: 1.7.2001
: 405
: 1246 g (2.75 )
:
Kategorie: Technické normy STN