NORMSERVIS s.r.o.

STN 347022 (347022)

Skúšky olejových káblov s izoláciou z papiera alebo z polypropylénového vrstveného papiera, s kovovým plášťom a súborov na striedavé napätia do 400 kV (Um = 420 kV) vrátane (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.7.2001

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN 347022
: 347022
: 17707
: 1.7.2001
: 124
: 403 g (0.89 )
:
Kategorie: Technické normy STN