NORMSERVIS s.r.o.

STN 346573-11 (346573)

Špecifikácia na bezrozpúšťadlové polymerizovateľné živičné zmesi používané na elektrotechnické účely. Časť 3: Špecifikácie jednotlivých materiálov. List 11: Povlakové prášky na báze epoxidu (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.1.2001

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN 346573-11
: 346573
: 16833
: 1.1.2001
: 300 g (0.66 )
:
Kategorie: Technické normy STN