NORMSERVIS s.r.o.

STN 346513-2 (346513)

Špecifikácia vulkanfíbra pre elektrotechniku. Časť 2: Skúšobné metódy (Norma na priame používanie ako STN). (Platnosť do 17.6.2023).

NORMA vydána dne 1.11.2001

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN 346513-2
: 346513
: 18831
: 1.11.2001
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy STN