NORMSERVIS s.r.o.

STN 345618 (345618)

Základné skúšky bezpečnosti elektrických predmetov. Skúšanie elektrických prístrojov na montáž na horľavé hmoty a do horľavých hmôt.

NORMA vydána dne 1.11.1984

Česky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN 345618
: 345618
: 58016
: 1.11.1984
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy STN