NORMSERVIS s.r.o.

STN 345608 (345608)

Skúšanie elektrotechnických výrobkov.

NORMA vydána dne 1.12.1990

Česky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN 345608
: 345608
: 57999
: 1.12.1990
: 8
: 24 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy STN