NORMSERVIS s.r.o.

STN 345525 (345525)

Elektrotechnické kreslenie. Značky pre schémy elektrických trakčných zariadení.

NORMA vydána dne 1.12.1970

Česky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN 345525
: 345525
: 57984
: 1.12.1970
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy STN