NORMSERVIS s.r.o.

STN 332000-7-717 (332000)

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-717: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Mobilné alebo prepravné jednotky.

NORMA vydána dne 1.9.2010

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN 332000-7-717
: 332000
: 111172
: 1.9.2010
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN 332000-7-717 (332000):

Osobitné požiadavky špecifikované v tejto časti HD 60364 platia na striedavé a jednosmerné inštalácie pre mobilné alebo prepravné jednotky.