NORMSERVIS s.r.o.

STN 332000-5-534 (332000)

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-53: Výber a stavba elektrických zariadení. Bezpečné odpojenie, spínanie a ovládanie. Oddiel 534: Prístroje na ochranu pred prechodnými prepätiami.

NORMA vydána dne 1.2.2017

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN 332000-5-534
: 332000
: 124040
: 1.2.2017
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy STN