NORMSERVIS s.r.o.

STN 332000-5-52 (332000)

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-52: Výber a stavba elektrických zariadení. Elektrické rozvody. (Norma sa môže používať bez zmeny A11 do 18.10.2020).

NORMA vydána dne 1.4.2012

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN 332000-5-52
: 332000
: 114149
: 1.4.2012
: 63 g (0.14 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN 332000-5-52 (332000):

Časť 5-52 z IEC 60364 sa zaoberá výberom a stavbou elektrických rozvodov.