NORMSERVIS s.r.o.

STN 304011 (304011)

Elektrické príslušenstvo motorových vozidiel. Elektromagnetická zlúčiteľnosť. Konduktívne rušenie z vodičov. Požiadavky a metódy skúšok.

NORMA vydána dne 1.4.1993

Česky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN 304011
: 304011
: 57303
: 1.4.1993
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN 304011 (304011):

Tato norma platí pro elektronické a elektrické výrobky, určené jako příslušenství motorových vozidel. Stanovuje požadavky na elektromagnetickou slučitelnost v palubních sítích se jmenovitým napětím 12 V a 24 V a metody zkoušek.