NORMSERVIS s.r.o.

STN 300725 (300725)

Cestné vozidlá. Figurína a kresliaca šablóna.

NORMA vydána dne 1.12.1984

Česky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN 300725
: 300725
: 57130
: 1.12.1984
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy STN