NORMSERVIS s.r.o.

STN 300027-1 (300027)

Základná terminológia cestných vozidiel. Motory vozidiel. Časť 1: Termíny a definície.

NORMA vydána dne 1.5.2001

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN 300027-1
: 300027
: 79506
: 1.5.2001
: 48
: 144 g (0.32 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN 300027-1 (300027):

Táto norma platí pre motory cestných vozidiel. Obsahuje názvy, definície a ich rozdelenie.