NORMSERVIS s.r.o.

STN 280326 (280326)

Koľajové vozidlá. Priechodný prierez a obrys pre vozidlá s rozchodom 760 mm.

NORMA vydána dne 1.6.1955

Česky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN 280326
: 280326
: 56990
: 1.6.1955
: 2
: 6 g (0.01 )
:
Kategorie: Technické normy STN