NORMSERVIS s.r.o.

STN 274009-8 (274009)

Elektrické výťahy. Projektovanie a konštruovanie. Bezpečnostné zariadenia.

NORMA vydána dne 1.2.1988

Česky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN 274009-8
: 274009
: 56837
: 1.2.1988
: 8
: 24 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy STN