NORMSERVIS s.r.o.

STN 270161 (270161)

Bezpečnostná technika. Žeriavy. Metódy skúšok hydraulických zariadení.

NORMA vydána dne 1.12.1986

Česky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN 270161
: 270161
: 56735
: 1.12.1986
: 8
: 24 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy STN