NORMSERVIS s.r.o.

STN 270103 (270103)

Navrhovanie oceľových konštrukcií žeriavov. Výpočet podľa medzných stavov.

NORMA vydána dne 1.12.1989

Česky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN 270103
: 270103
: 56687
: 1.12.1989
: 68
: 204 g (0.45 )
:
Kategorie: Technické normy STN