NORMSERVIS s.r.o.

STN 269630 (269630)

Manipulačná jednotka a regálová bunka. Nadväznosť obrysových rozmerov.

NORMA vydána dne 1.10.1987

Česky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN 269630
: 269630
: 56658
: 1.10.1987
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy STN