NORMSERVIS s.r.o.

STN 269109 (269109)

Ukladacie debny plastové. Technické požiadavky a skúšanie.

NORMA vydána dne 1.5.1991

Česky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN 269109
: 269109
: 56598
: 1.5.1991
: 8
: 24 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN 269109 (269109):

Tato norma plati pro konstrukci, vyrobu, zkouseni a dodavani ukladacich beden plastovych urcenych k ukladani, skladovani a preprave materialu