NORMSERVIS s.r.o.

STN 258321 (258321)

Kombinované snímače teploty určené pre jadrové elektrárne typu VVER 440. Technické požiadavky.

NORMA vydána dne 1.12.2000

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN 258321
: 258321
: 79058
: 1.12.2000
: 4
: 12 g (0.03 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN 258321 (258321):

Táto norma platí pre kombinované snímače teploty s pracovným rozsahom od 0 °C do 400 °C, určených pre jadrové elektrárne s rektormy typu VVER 440.