NORMSERVIS s.r.o.

STN 257018 (257018)

Prevodníky tlaku. Technické a metrologické požiadavky. Skúšobné metódy.

NORMA vydána dne 1.5.2003

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN 257018
: 257018
: 89254
: 1.5.2003
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN 257018 (257018):

Táto norma platí pre prevodníky tlaku, ktoré majú unifikovaný elektrický prúdový výstupný signál podľa STN IEC 60381-1:1993.