NORMSERVIS s.r.o.

STN 254711 (254711)

Prístroje na kontrolu čelných ozubených kolies s jemnými modulmi. Základné technické požiadavky.

NORMA vydána dne 1.12.1969

Česky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN 254711
: 254711
: 56221
: 1.12.1969
: 11
: 33 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN