NORMSERVIS s.r.o.

STN 254362 (254362)

Závitové meradlá. Meracie časti porovnávacích kalibrov pre závitové krúžky s dobrou stranou. Edisonov závit.

NORMA vydána dne 1.7.1960

Česky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN 254362
: 254362
: 56205
: 1.7.1960
: 3
: 9 g (0.02 )
:
Kategorie: Technické normy STN