NORMSERVIS s.r.o.

STN 254300 (254300)

Závitové meradlá. Prehľad medzných závitových kalibrov. Závit pancierový a Edisonov.

NORMA vydána dne 1.1.1961

Česky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN 254300
: 254300
: 56184
: 1.1.1961
: 4
: 12 g (0.03 )
:
Kategorie: Technické normy STN