NORMSERVIS s.r.o.

STN 254125 (254125)

Závitové meradlá. Medzné závitové krúžky - Nepodarková strana 1 až 100 mm. Závit metrický.

NORMA vydána dne 1.12.1954

Česky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN 254125
: 254125
: 56121
: 1.12.1954
: 7
: 21 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy STN