NORMSERVIS s.r.o.

STN 254106-1 (254106)

Závitové meradlá. Preberacie závitové kalibre. Medzné odchýlky.

NORMA vydána dne 1.3.1964

Česky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN 254106-1
: 254106
: 56103
: 1.3.1964
: 19
: 57 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy STN