NORMSERVIS s.r.o.

STN 254090 (254090)

Nepodarkové pevné závitové krúžky. Závit lichobežníkový rovnoramenný jednochodový priemer 8 až 100 mm.

NORMA vydána dne 1.8.1987

Česky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN 254090
: 254090
: 56086
: 1.8.1987
: 4
: 12 g (0.03 )
:
Kategorie: Technické normy STN