NORMSERVIS s.r.o.

STN 253325 (253325)

Držiaky základných mierok a príslušenstva.

NORMA vydána dne 1.10.1959

Česky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN 253325
: 253325
: 56026
: 1.10.1959
: 6
: 18 g (0.04 )
:
Kategorie: Technické normy STN