NORMSERVIS s.r.o.

STN 253241 (253241)

Medzné meradlá. Medzné krúžky. Nepodarková strana.

NORMA vydána dne 1.1.1960

Česky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN 253241
: 253241
: 56004
: 1.1.1960
: 3
: 9 g (0.02 )
:
Kategorie: Technické normy STN