NORMSERVIS s.r.o.

STN 251912 (251912)

Meradlá. Meracie tŕne na vretená automatických sústruhov.

NORMA vydána dne 1.12.1968

Česky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN 251912
: 251912
: 55946
: 1.12.1968
: 2
: 6 g (0.01 )
:
Kategorie: Technické normy STN