NORMSERVIS s.r.o.

STN 251901 (251901)

Meradlá. Náradie na meranie presnosti obrábacích strojov. Technické predpisy.

NORMA vydána dne 1.12.1968

Česky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN 251901
: 251901
: 55943
: 1.12.1968
: 6
: 18 g (0.04 )
:
Kategorie: Technické normy STN