NORMSERVIS s.r.o.

STN 250271 (250271)

Meracie zariadenia a prístroje na skúšanie materiálu. Tvrdomerné doštičky Rockwell - N, T. Všeobecné požiadavky.

NORMA vydána dne 1.8.1974

Česky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN 250271
: 250271
: 55861
: 1.8.1974
: 7
: 21 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy STN