NORMSERVIS s.r.o.

STN 250260 (250260)

Meracie zariadenia a prístroje na skúšanie materiálu. Tvrdomerné doštičky Rockwell. Všeobecné požiadavky.

NORMA vydána dne 1.5.1967

Česky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN 250260
: 250260
: 55857
: 1.5.1967
: 7
: 21 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy STN