NORMSERVIS s.r.o.

STN 244260 (244260)

Upínacie náradie. Upínacie uholníky nastavovacie.

NORMA vydána dne 1.12.1986

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN 244260
: 244260
: 55822
: 1.12.1986
: 8
: 24 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy STN