NORMSERVIS s.r.o.

STN 243609 (243609)

Upínacie náradie. Krídlové rukoväte.

NORMA vydána dne 1.11.1986

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN 243609
: 243609
: 55755
: 1.11.1986
: 4
: 12 g (0.03 )
:
Kategorie: Technické normy STN