NORMSERVIS s.r.o.

STN 243130 (243130)

Upínacie náradie. Strojové zveráky s ťahanou pohyblivou čeľusťou.

NORMA vydána dne 1.2.1987

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN 243130
: 243130
: 55653
: 1.2.1987
: 4
: 12 g (0.03 )
:
Kategorie: Technické normy STN