NORMSERVIS s.r.o.

STN 228306 (228306)

Tvárniace nástroje. Zápustky pre zvislé kovacie lisy. Technické požiadavky na konštrukciu.

NORMA vydána dne 1.11.1990

Česky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN 228306
: 228306
: 55198
: 1.11.1990
: 40
: 120 g (0.26 )
:
Kategorie: Technické normy STN