NORMSERVIS s.r.o.

STN 227530 (227530)

Prievlaky zo spekaných karbidov na ťahanie kruhových tyčí z ocele tried 11 až 16. Rozmery.

NORMA vydána dne 1.5.1975

Česky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN 227530
: 227530
: 55179
: 1.5.1975
: 4
: 12 g (0.03 )
:
Kategorie: Technické normy STN