NORMSERVIS s.r.o.

STN 227301 (227301)

Lisovacie nástroje. Ťahanie dutých valcových výťažkov. Smernice na konštrukciu.

NORMA vydána dne 1.2.1969

Česky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN 227301
: 227301
: 55164
: 1.2.1969
: 14
: 42 g (0.09 )
:
Kategorie: Technické normy STN