NORMSERVIS s.r.o.

STN 226530 (226530)

Lisovacie nástroje. Postupové prestrihovadlá. Umiestnenie dorazov.

NORMA vydána dne 1.10.1960

Česky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN 226530
: 226530
: 55155
: 1.10.1960
: 11
: 33 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN