NORMSERVIS s.r.o.

STN 226387 (226387)

Lisovacie nástroje. Preťahovadlá pre preťahovanie otvorov do plechu bez preddierovania.

NORMA vydána dne 1.12.1968

Česky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN 226387
: 226387
: 55154
: 1.12.1968
: 3
: 9 g (0.02 )
:
Kategorie: Technické normy STN