NORMSERVIS s.r.o.

STN 226273 (226273)

Lisovacie nástroje. Strižné skrine - Zosilnené vyhotovenie.

NORMA vydána dne 1.5.1969

Česky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN 226273
: 226273
: 55106
: 1.5.1969
: 4
: 12 g (0.03 )
:
Kategorie: Technické normy STN