NORMSERVIS s.r.o.

STN 226015 (226015)

Lisovacie nástroje. Strihadlá a strižné vôle. Smernice na výpočet a konštrukciu.

NORMA vydána dne 1.11.1975

Česky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN 226015
: 226015
: 55071
: 1.11.1975
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy STN