NORMSERVIS s.r.o.

STN 225325 (225325)

Nástroje na drevo. Pílové kotúče zrezávacie, súmerné.

NORMA vydána dne 1.2.1966

Česky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN 225325
: 225325
: 55028
: 1.2.1966
: 2
: 6 g (0.01 )
:
Kategorie: Technické normy STN