NORMSERVIS s.r.o.

STN 225314 (225314)

Nástroje na drevo. Pílové kotúče s trojuholníkovým ozubením jemným.

NORMA vydána dne 1.2.1966

Česky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN 225314
: 225314
: 55021
: 1.2.1966
: 2
: 6 g (0.01 )
:
Kategorie: Technické normy STN