NORMSERVIS s.r.o.

STN 224403 (224403)

Honovacie kamene. Typy a základné rozmery.

NORMA vydána dne 1.6.1987

Česky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN 224403
: 224403
: 54896
: 1.6.1987
: 4
: 12 g (0.03 )
:
Kategorie: Technické normy STN