NORMSERVIS s.r.o.

STN 224015 (224015)

Brusivo. Diamantové prášky. Zrnitosť a granulometrické zloženie.

NORMA vydána dne 1.1.1979

Česky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN 224015
: 224015
: 54887
: 1.1.1979
: 10
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN