NORMSERVIS s.r.o.

STN 223919 (223919)

Uberacie nože priame 75° z rýchloreznej ocele pre revolverové sústruhy. Základné rozmery.

NORMA vydána dne 1.9.1979

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN 223919
: 223919
: 54867
: 1.9.1979
: 4
: 12 g (0.03 )
:
Kategorie: Technické normy STN