NORMSERVIS s.r.o.

STN 223914 (223914)

Uberacie nože priame 45° z rýchloreznej ocele pre revolverové sústruhy. Základné rozmery.

NORMA vydána dne 1.9.1979

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN 223914
: 223914
: 54862
: 1.9.1979
: 6
: 18 g (0.04 )
:
Kategorie: Technické normy STN